Znovín Znojmo

Znovín Znojmo, a. s., se řadí ke středním až větším vinařským podnikům. Vstřebává moderní světové trendy, zároveň však ctí místní tradici. Společnost vlastní více než 500 ha vinic, včetně vyhlášené vinice Šobes, a patří tak mezi významné pěstitele vinné révy v České republice.

Portfolio

Disponuje novými moderními technologiemi na výrobu vína, což umožňuje maximálně se soustředit na kvalitu a uvádět na trh vedle tradičních vín zajímavé a nové výrobky, vína z nejlepších vinařských poloh, vína VOC Znojmo, stále oblíbenější výrobkovou řadu Ještěrka zelená, Ledňáček říční a Rosnička zelená.

Znovín Znojmo, a. s., se řadí ke středním až větším vinařským podnikům. Vstřebává moderní světové trendy, zároveň však ctí místní tradici. Společnost vlastní více než 500 ha vinic, včetně vyhlášené vinice Šobes, a patří tak mezi významné pěstitele vinné révy v České republice.

Portfolio

Disponuje novými moderními technologiemi na výrobu vína, což umožňuje maximálně se soustředit na kvalitu a uvádět na trh vedle tradičních vín zajímavé a nové výrobky, vína z nejlepších vinařských poloh, vína VOC Znojmo, stále oblíbenější výrobkovou řadu Ještěrka zelená, Ledňáček říční a Rosnička zelená. V portfoliu výrobků najdete i vína ledová a slámová a ucelenou řadu sektů.

Prohlídky

Za značkou Znovín Znojmo, a.s. se skrývá rovněž atraktivní Vinařský turistický program. Současné dění má své centrum v Louckém klášteře ve Znojmě, kde se dozvíte nejen vše o Vinařském turistickém programu, ale i o nabídce Moravského sklípku v Šatově, o sezónních ochutnávkách vín ve stáncích na vinicích, ve Znojemském podzemí i o provozu vinařského turistického vláčku. V Návštěvnickém centru se konají ochutnávky vín a získáte zde informace o organizovaných prohlídkách klášterního komplexu.

Dostupnost

Znovínská vína nechybějí ve většině prestižních hotelů či restaurací a podávají se při mezistátních návštěvách či setkáních. Společnost organizuje četné společenské akce, řízené degustace a naučné ochutnávky. Řadu let úspěšně provozuje vlastní e-shop.

Znovín Znojmo, Znojemsko Visit Víno